İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ VE E-TİCARET DURUM RAPORU (T.C – KALKINMA BAKANLIĞI RAPORU)

Posted on 11 Şubat 2013 · Posted in Genel, Sosyal Medya

Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı aracılığı ile bir rapor yayınlandı. Bu rapor, hem Türkiye’deki bazı verileri içeriyor hem de Dünya ile arasındaki karşılaştırmayı veriyor. Rapor 163 sayfadan oluştuğu için, sizlere bir fikir vermesi ve farkındalık yaratması açısından bazı öne çıkan başlıklar aşağıda özetlenmiştir. Sizlere tavsiyemiz, buradan raporun tamamını temin ederek tüm detayları ile incelemenizdir.

Rapordan da anlaşılacağı üzere, internet ve internet girişimciliğinin etkisi giderek artacaktır. Ancak bu yolda atılacak adımların önünde bazı engeller vardır. Bu engellerin sağlıklı geçilebilmesi ve sürdürülebilir iş sonuçlarının ortaya konabilmesi, küresel gelişim ve değişimleri yakından izlemek, analiz etmek ve yol haritasını buna göre belirlemekten geçiyor.

Rapor Özeti

Girişimcilik birçok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. 20. yüzyılın en etkili ekonomistlerinden biri olan Joseph Schumpeter, 1934 yılında girişimcileri pazarda girişimci değişimlere yol açan yenilikçiler olarak tanımlamıştır. Schumpeter, bir değişikliğin girişimci olarak nitelenebilmesi için 5 özellikten birine sahip olması gerektiğini öne sürmüştür.

Bu 5 özellik söyle sıralanabilir:

 1. Yeni veya geliştirilmiş bir ürünün pazara getirilmesi,
 2. Yeni bir üretim metodunun gelişmesi,
 3. Yeni bir pazar oluşturulması,
 4. Yeni bir girdinin ekonomiye kazandırılması,
 5. İş yönetimi süreçlerinde organizasyon veya yapı değişikliği

“……………………internet girişimciliği “risk alarak, yaratıcı ve/ya da yenilikçi çözümler geliştiren ve bunları iyi yönetimle birleştiren yeni ya da mevcut kuruluşların asıl is alanları dışında, internetsiz var olamayacak şekillerde ekonomik aktivite veya sosyal fayda yaratma ya da geliştirmeleri” olarak tanımlanmaktadır.”

Öne Çıkan Başlıklar:

 • İnternet, girişimciliği besleyen bir ortam hazırlar.
 • İnternet, perakende örneğinde geleneksel mağazaya göre işletme giderlerini azaltması dolayısıyla düşük maliyetli bir is modeli imkanı verir.
 • Ekonomik katkı / İstihdam katkısı / Sosyal katkıGirişim evrelerine göre uygun finanman kaynakları
 • Türkiye’de en çok trafik alan sitelerden sadece küçük bir kısmı Türk internet girişimleridir ve e-Ticaret alanında yoğunlaşmışlardır.
 • Daha çok internet teknolojisi kullanan KOBİ’ler daha hızlı büyümekte ve daha fazla ihracat yapmaktadır.
 • İnternet girişimciliği Dünya’da ciddi istihdam yaratan şirketlerin oluşmasını sağlamıştır.
 • İnternet girişimciliği doğrudan işe alım ile istihdam yaratmaktadır.
 • İnternet girişimlerinin artmasına paralel olarak seyahat acentası istihdamında ciddi azalma meydana gelmiştir.
 • Kar amacı gütmeyen bilgi paylaşımı sağlamaktadır.
 • Vatandaşların yönetime katılma ve daha kolay fikirlerini paylaşma/beyan etmesini sağlamıştır.
 • Türkiye’de internet girişimciliği son kullanıcıya yönelik e-Ticaret ve forum gibi alanlarda başarılıdır.

İnternet ve İnternet Girişimciliğinin Yarattığı Faydalar

 • Türkiye yeni şirketlerin finansmanını sağlama endeksinde karşılaştırılan ülkelerin hayli gerisindedir.
 • Türkiye’de melek yatırımcılık uluslararası örneklere göre çok düşüktür.
 • Kuluçka organizasyonları Türkiye’de 4 koldan gelişmektedir.
 • Türkiye hisse senedi pazarı benzer ülkelere göre hem büyüklük hem de GSYIH penetrasyonu açısından geride kalmıştır.
 • Türkiye’de girişimcilik yetkinliğini arttırma imkanları küresel örnekler ile karşılaştırıldığında daha az gözükmektedir.
 • Türkiye’de bilgisayar ve mühendislik gençlerin rağbet ettiği meslek kollarıdır.
 •  Türkiye’de girişimcilikten başarısızlık korkusu düşüktür, fakat yetkinlik ve fırsatların varlığına güven eksiktir.
 •  KOBİ’ler Türkiye’deki işletmeler içerisinde gelir ve istihdamda büyük bir ağırlığa sahiptirler.
 •  Küresel e-ticaret hacmi son 4 yılda ortalama 16% artış göstermiştir.
 •  e-Ticaret AB ülkelerinde % 15 (ciro içinde) büyüklüğe ulaşmıştır.
 •  e-Ticaret kargo sektöründe büyümeye neden olmuştur.
 •  Dünyada işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret tüm sektörlerde hızla artmaktadır.
 •  Türkiye’nin işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret hacmi diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişme potansiyeli yüksektir.
 •  İşletmeden tüketiciye e-Ticaret yerli markaların oluşmasını sağlamıştır.
 •  Türkiye’deki internet kullanıcıları, Avrupa’dakilere kıyasla oldukça aktif ve gençtir.

Türkiye İnternet Kullanıcı Sayısı

 • Türk kullanıcıları haberleri yoğunlukla internetten takip etmeyi tercih etmektedir.
 • Türkiye’de ise ağırlıklı olarak kredi kartı ve kapıda ödeme yöntemleri kullanılmaktadır.
 • İnternetten alışverişte yaşanan sorunlar daha çok kargo sürecinde yaşanmaktadır.
 • Kargo, Türkiye’de diğer ülkelere göre pahalıdır.
 • Küresel işletmeler arası (B2B) e-ticaret dünya ekonomik büyümesinden hızlı büyümüştür.
 • Çoğu Türk e-Ticaret siteleri yurtdışına hizmet verememektedir.

Yurtdışı

Kaynak: Buradan…